Monitoring en responscapaciteit griepgevallen in Suriname vergroot

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de monitoring en responscapaciteit voor de griep gevallen in Suriname vergroot. Vanaf begin van januari 2019 hebben verscheidene hospitalen al honderdvierenveertig (144) acute ernstige luchtweginfecties gerapporteerd. In vergelijking met de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode waren er gemiddeld 63 gevallen.Op basis van …
>>Lees verder…

Vreemdelingenzaken verlengt Project Legalisatie Vreemdelingen met illegale status

Het onderdirectoraat Vreemdelingenzaken (vz), dat onder het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ressorteert, zal op vrijdag 15 februari 2019 wederom aanvangen met het Project Legalisatie VIII. Vreemdelingen die illegaal in Suriname verblijven en die om verschillende redenen, regulier geen aanvraag hebben kunnen indienen, krijgen nog eens de gelegenheid …
>>Lees verder…